การติดตั้งผ่าน Microsoft Outlook

1. คลิกที่ "Add Account"


การติดตั้งผ่าน Microsoft Outlook

2. กด "New"


การติดตั้งผ่าน Microsoft Outlook

3. กรอก email address

4.แล้วกด "Connect"


การติดตั้งผ่าน Microsoft Outlook

5. เลือก IMAP

6. กรอก email address

7. เลือก IMAP

8. กรอก password

9. กด connect

10. กด done

เสร็จสมบูรณ์