รับจัดทำเฟสบุ๊กแฟนเพจ และ เฟสบุ๊ก admin เริ่มต้นเดือนละ 10,000 บาท